OGŁOSZENIA WYDZIAŁOWEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ
MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH INDYWIDUALNYCH STUDIÓW HUMANISTYCZNYCH
10 lipca 2013 r.
Ogłoszenie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej MISH
W związku z wyczerpaniem się liczby miejsc na studia I stopnia rekrutacja zostaje uznana za zakończoną. Decyzje o nieprzyjęciu na studia wraz ze świadectwem dojrzałości można odebrać w sekretariacie MISH w dniu 11 lipca (czwartek) do godziny 15.00 lub w dniu 12 lipca (piątek) do godziny 12.30. Po tym terminie dokumenty zostaną wysłane pocztą na adres podany przy rejestracji.

8 lipca 2013 r.
Wyniki postępowania kwalifikacyjne na MISH na studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2013/2014

Lista rankingowa - ranking

Osoby, które zostały zakwalifikowane na studia (gratulujemy)
muszą - pod sankcją utraty miejsca - zapisać się na studia do środy 10 lipca do godziny 15.00, dostarczając przy tym odpowiednie dokumenty, o których zostaną poinformowane. Zapisu można dokonać przez pisemnie upoważnioną osobę trzecią. Jeżeli ktoś z Państwa miałby kłopot z dotrzymaniem podanego terminu, a podtrzymuje wolę studiowania - prosimy o jak najpilniejszy kontakt.

Osoby, które znalazły się na liście rezerwowej mogą zostać zakwalifikowane na studia pod warunkiem zwolnienia się miejsc (niezapisania się na studia osób zakwalifikowanych). O ewentualnych zwalniających się miejscach będziemy informować na bieżąco kolejne osoby na liście rezerowowej. Po zamknięciu listy, czyli najpóźniej w środę 10 lipca o 15.00 status osoby pozostających na liście rezerowowej zmieni się na niezakwalifikowane na studia. Można wtedy odebrać decyzje o nieprzyjęciu i pozostałe dokumenty. Decyzję można odebrać także wcześniej, rezygnując z dalszej kwalifikacji.