MISH UŚ 
 
      Sylwetka absolwenta

Specyfika studiów MISH ma na celu wykształcenie specjalistów przygotowanych do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych sfer życia społecznego. Ponadspecjalistyczne umiejętności nabyte dzięki wykorzystaniu potencjału uczelni powinny wykształcić w absolwentach zdolności do szybkiej wymiany języka, zmiany kodu komunikacyjnego. Oznacza to umiejętność współpracy przy rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice profesjonalnego wykształcenia. Warunkiem tej współpracy jest zdolność porozumienia się ze współpracownikiem-specjalistą w języku jego dyscypliny. Chodzi zatem o kształcenie specjalistów, którzy – oprócz wiedzy głównej – posiedli funkcjonalną znajomość języków i metod dyscyplin pokrewnych, a czasem i odległych od własnej.

Nasze osiągnięcia