Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w roku 2012/2013
MNiSW opublikowało laureatów stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013. Z radością informujemy, że wśród laureatów tego prestiżowego stypendium znalazło się czworo studentów MISH UŚ. W tym roku kwota stypednium została ustalona na 14000 zł - wypłacane jednorazowo do końca 2012 roku.
Na podanej stronie znajdą też Państwo zasady punktowania osiągnięć. Zachęcamy Państwa, żeby już teraz przyjrzeć się tym kryteriom, planując działania na kolejny rok akademicki.
Sekretariat MISH służy radą i pomocą przy przygotowywaniu i wypełnianiu wniosków - zachęcamy do kontaktu, najlepiej drogą elektroniczną.


Stypendia uczelniane

Stypendia w semestrze zimowym 2012/2013

W porozumieniu z Samorządem Studentów ustalono wysokość stypendiów:
  • Stypendium socjalne
wysokość dochodu     -    kwota stypendium
od 0 do 200 zł                    880 zł
od 200,01 do 400 zł         680 zł
od 400,01 do 600 zł         480 zł
od 600,01 do 782 zł         280 zł
  • Dodatek mieszkaniowy: z tytułu zamieszkiwania w DS - 330 zł (Katowice), 228 zł (Cieszyn), z tytułu zamieszkania na kwaterze - 60 zł.
  • Zapomoga - do 300 zł (przyznane przez dziakana), może być na wniosek dziekana podwyższona przez Rektora do maksymalnej kwoty 1000 zł.
  • Stypendium specjalne wg stopnia niepełnosprawności: znaczny - 550 zł, umiarkowany - 450 zł, lekki - 350 zł.
  • Stypendium Rektora - 520 zł dla 5% najlepszych studntów.

Najbliższe wypłaty:
  • 20-21 grudnia
  • 28-29 stycznia
  • 25-26 lutego

Najaktualniejsze informacje dotyczące stypendiów i pomocy materialnej znajdą Państwo na stronie Działu Spraw Studenckich UŚ, czyli tu. Tam również dostępne są wzory podań. 

Pytania dotyczące różnego typu stypendiów prosimy kierować do nas mailowo lub telefonicznie i osobiście od środy do piątku (mgr Ryszard Knapek).

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (aktualny w grudniu 2012)

Wyróżnienia JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego dla aktywnych studentów i doktorantów