Samorząd Studencki
Zachęcamy do kontaktu we wszelkich sprawach związanych ze studiami i nie tylko. Chętnie pomożemy rozwiązać wszelkie problemy. Prosimy o kontakt mailowy - na adresy poszczególnych członków WRSS lub samorządowy: samorzad.mish@us.edu.pl.

Jesteśmy również na Facebooku.
Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego MISH (2012/2013)


Anna Wróblewska, II rok - Przewodnicząca WRSS MISH

Miłosz Markiewicz, II rok MU - Wiceprzewodniczący WRSS MISH

Patrycja Szczepanik, III rok - Skarbniczka WRSS MISH

Maciej Malik, II rok - Sekretarz WRSS MISH

Anna Warmuzińska, II rok - Koordynatorka ds. kół studenckich

Magdalena Chmiel, I rok - Koordynatorka ds. promocji