Rada MISH składa się z przedstawicieli wszystkich wydziałów Uniwersyteteu Śląskiego współtworzących MISH oraz władz MISH. Rada decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących MISH, takich jak zasady studiowania, kryteria rekrutacji i minima programowe. Skład Rady w kadencji 2012-2016: