Zapraszamy na stronę nowej jednostki prowadzącej studia międzyobszarowe

ism.us.edu.pl

Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych