MISH UŚ 
 
Idea 

MISH to skrót oznaczający Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Uniwersytetu Śląskiego. Oznacza to, że studia w ramach MISH dają naszym studentom możliwość uzyskania jednego lub dwóch dyplomów na kierunkach humanistycznych i społecznych prowadzonych przez wybrane wydziały Uniwersytetu Śląskiego.

Każdy nasz student tworzy własny indywidualny program studiów w oparciu o dwa obszary kształcenia: humanistyczny i społeczny, ale przede wszystkim wzbogaca on swoją ścieżkę edukacji o przedmioty wykraczające poza wybrany kierunek studiów.

Student MISH to nie tylko pielgrzym, który przemierza przestrzeń uniwersytetu śladami Mistrzów tych dyscyplin nauki, które postanowił zgłębiać. Specyfikę studiowania w MISH tworzą także formy zajęć opracowane wyłącznie dla naszych studentów, tzw. moduły kształcenia. Są to:

  • Zajęcia prowadzone specjalnie dla studentów MISH przez wybranych specjalistów z różnych dziedzin humanistyki i nauk społecznych, a nawet matematyczno-przyrodniczych.
  • Praca w Zespole do Opracowywania Problemów Niejednorodnych "MISH, mamy problem!"